سرعت بالای ارائه خدمات، توسعه حوزه جغرافیایی تحت پوشش، شفافیت، و تنوع خدمات

خدمات مشتریان

خدمات بیمه

تمدید بیمه نامه های
قرارداد های اجاره به شرط تملیک

اطلاعات بیشتر
خدمات حقوقی

توقیف خودرو
به دلیل عدم پرداخت اقساط

اطلاعات بیشتر
خدمات نوین

کاپوتاژ - خودروهای سواری و سنگین که قصد خروج از کشور دارند

اطلاعات بیشتر
خدمات مالی

واریز اقساط از طریق
کارت قسط یا چک اقساط

اطلاعات بیشتر

خدمات مالی


واریز اقساط

مشتری جهت واریز اقساط از یکی از دو روش زیر استفاده خواهد کرد :


الف - کارت قسط : در این روش مشتری پس از عقد قرارداد با معرفی به بانک کارآفرین شعبه آفریقا نسبت به افتتاح حساب و دریافت کارت قسط اقدام می کند . لازم به توضیح است این حساب و کارت عابر بانک متصل به آن تنها برای پرداخت اقساط مشتری می باشد و نباید استفاده دیگری از آن بشود . موجودی این حساب در پایان هر روز کاری از حساب مشتری به حساب شرکت لیزینگ کارآفرین منتقل می شود . توصیه می شود مشتریان محترم یک روز قبل از موعد قسط خود نسبت به تکمیل موجودی در حساب کارت قسط اقدام کنند .


ب - چک اقساط : در این روش مشتری در هنگام عقد قرارداد با هماهنگی کارشناس پرونده و بر اساس مصوبه کمیته اعتباری نسبت به ارائه چک اقساط در وجه شرکت لیزینگ کارآفرین بر اساس تاریخ اقساط اقدام می کند و شرکت لیزینگ از طریق همین چک ها نسبت به وصول اقساط عمل خواهد کرد .وضعیت حساب و اعلام بدهی

مشتری می تواند جهت اطلاع از مانده بدهی قرارداد خود با ارسال درخواست کتبی از مانده بدهی خود مطلع شود .تسویه حساب در سر رسید

مشتری پس از پرداخت اقساط خود و با پایان یافتن قرارداد می بایست درخواست کتبی برای تسویه حساب و دریافت مدارک به شرکت لیزینگ ارائه دهد و شرکت پس از حداکثر 72 ساعت کاری نسبت به تماس با مشتری و انجام هماهنگی های لازم جهت تسویه قرارداد و ارائه مدارک اقدام خواهد کرد .

خدمات نوین


کاپوتاژ

مشتریان گروه خودروهای سواری و سنگین که قصد خروج از کشور دارند می بایست درخواست کتبی خود را به شرکت ارائه کنند . لازم به توضیح است مشتریانی که این درخواست را دارند بایستی فاقد هرگونه تعهد سررسید گذشته ای باشند. در صورتی که مشتریان خودرو های سنگین بخواهند از طریق شرکت های باربری به خارج از کشور بروند حتما می بایست درخواست آن شرکت نیز به همراه روزنامه رسمی ضمیمه درخواست خروج از کشور باشد .

خدمات حقوقی


رفع توقیف

مشتریانی که به دلیل عدم پرداخت اقساط با اقدامات حقوقی شرکت لیزینگ مواجه و خودروی آنان توقیف شده اند باید با حضور در شرکت لیزینگ نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند و در صورت توافق شرکت لیزینگ اقدامات لازم جهت رفع توقیف خودرو مذکور را انجام خواهد داد .

خدمات بیمه


تمدید بیمه

بر اساس متن قرارداد های اجاره به شرط تملیک و الزام شرکت های لیزینگ کلیه کالاهای موضوع قرارداد باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و هزینه این بیمه با مشتری خواهد بود و تا زمانی که قرارداد تسویه نشده باشد شرکت لیزینگ اجازه دارد نسبت به تمدید بیمه نامه های مذکور اقدام کند و هزینه آن را به حساب مشتری منظور خواهد کرد .